New bugs found related to playback buttons

This is the place to post bug reports for the DHTML Chess plugin for WordPress
Post Reply
Idochesswork
Posts: 57
Joined: Wed Mar 08, 2017 8:17 am

New bugs found related to playback buttons

Post by Idochesswork » Sun Jul 23, 2017 3:55 pm

Hi Alf,

I found a new bug. After making a pawn-promotion move, the play/pause, backward and forward button of the playback bar stopped working. Arrow keys work normally. I tested with tpl=1 and tpl=5, on mobile and large screen.

the link that I found the bug is:

https://chess.edu.vn/bo-cuoc/

The last board with wood1, and the two custom boards, second tabs

Warm regards,
Tuan

alf
Site Admin
Posts: 111
Joined: Sat Feb 18, 2017 11:02 pm

Re: New bugs found related to playback buttons

Post by alf » Wed Jul 26, 2017 8:32 pm

Tuan,

Can you post the shortcode you're using here. Something strange is happening here, and It would help if you send me the shortcode so that I can debug locally.

Thanks.

Alf

Idochesswork
Posts: 57
Joined: Wed Mar 08, 2017 8:17 am

Re: New bugs found related to playback buttons

Post by Idochesswork » Thu Jul 27, 2017 12:58 am

Hi Alf,

It's great to hear from you again!
The shortcode I used, currently is:
[pgn tpl="5" and
[pgn tpl="5" theme="custom"]

Thanks.
Tuan

alf
Site Admin
Posts: 111
Joined: Sat Feb 18, 2017 11:02 pm

Re: New bugs found related to playback buttons

Post by alf » Thu Jul 27, 2017 2:32 am

Thanks Tuan,

Do you you think you can post the pgn as well, ie the part between [pgn] and [/pgn]?

Alf

Idochesswork
Posts: 57
Joined: Wed Mar 08, 2017 8:17 am

Re: New bugs found related to playback buttons

Post by Idochesswork » Thu Jul 27, 2017 3:34 am

Hi Alf,
These are the 3 pgn I used.
I used Vietnamese, unicode in annotations.

[pgn tpl="5"]

[Event "30', Tilburg2.33 ;CBM 32"]
[Site "Tilburg NED"]
[Date "1992.10.??"]
[Round "3"]
[White "Anatoly Karpov"]
[Black "Alexander Chernin"]
[Result "0-1"]
[ECO "D10"]
[SetUp "1"]
[FEN "8/3k1K2/1Pr5/4P1Rp/4P1p1/8/8/8 w - - 0 50"]
[PlyCount "14"]
[EventDate "1992.??.??"]

{Cơ bản thì Đen đã thua cờ, do Trắng sẽ nhanh chóng phong Hậu bằng chốt b hoặc chốt e.} 50. b7 Rb6 51. e6+ Kc7 52. e7 Rxb7 53.e8=Q Kd6+ {Thời gian sắp hết, Karpov không kịp nhận ra là Đen đi vua để mở đường chiếu. Vậy nên ông Đi Hậu đến e6 để... chiếu Vua Đen. Dĩ nhiên là nước đi không hợp lệ. Trọng tài yêu cầu Karpov phải thực hiện lại nước đi với Hậu, vì ông đã chạm vào quân Hậu.} 54. Qe7+ {Và đây là nước đi Karpov bất đắc dĩ phải thực hiện.} Rxe7+ 55. Kf6 Re6+ 56. Kf7 Re5 {và Trắng thua. Quá nhọ cho Karpov!} 0-1

[/pgn]

pgn tpl="5" theme="custom"]

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Đội quân 2 người"]
[Black "Kẻ hủy diệt"]
[Result "*"]
[SetUp "1"]
[FEN "6n1/2p5/r6p/3Q1b1p/2K5/p1b1p1p1/kp3p2/q4r1n w - - 1 1"]
[PlyCount "125"]

1. Kxc3+ Kb1 2. Qxf5+ Ka2 3. Qf7+ Kb1 4. Qh7+ Ka2 5. Qxg8+ Kb1 6. Qh7+ Ka2 7.
Qf7+ Kb1 8. Qf5+ Ka2 9. Qd5+ Kb1 10. Qd3+ Ka2 11. Qc4+ Kb1 12. Qxf1+ Ka2 13.
Qc4+ Kb1 14. Qe4+ Ka2 15. Qd5+ Kb1 16. Qxh1+ Ka2 17. Qd5+ Kb1 18. Qd3+ Ka2 19.
Qc4+ Kb1 20. Qxa6 Ka2 21. Qe6+ Kb1 22. Qc4 c6 23. Qe4+ Ka2 24. Qe6+ Kb1 25. Qc4
g2 26. Qe4+ Ka2 27. Qe6+ Kb1 28. Qg6+ Ka2 29. Qg8+ Kb1 30. Qxg2 Ka2 31. Qg8+
Kb1 32. Qc4 h4 33. Qe4+ Ka2 34. Qe6+ Kb1 35. Qc4 h5 36. Qe4+ Ka2 37. Qe6+ Kb1
38. Qc4 h3 39. Qe4+ Ka2 40. Qe6+ Kb1 41. Qxh3 Ka2 42. Qe6+ Kb1 43. Qc4 h4 44.
Qe4+ Ka2 45. Qe6+ Kb1 46. Qc4 h3 47. Qe4+ Ka2 48. Qe6+ Kb1 49. Qxh3 Ka2 50.
Qe6+ Kb1 51. Qc4 c5 52. Qe4+ Ka2 53. Qe6+ c4 54. Qxc4+ Kb1 55. Qe4+ Ka2 56.
Qe6+ Kb1 57. Qc4 f1=Q 58. Qxf1+ Ka2 59. Qf7+ Kb1 60. Qc4 e2 61. Qxe2 Ka2 62.
Qe6+ Kb1 63. Qc4 *

[/pgn]
[pgn tpl=5 theme=custom]

[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Kỳ thủ không bỏ cuộc"]
[Black "Đấu thủ hùng mạnh"]
[Result "*"]
[SetUp "1"]
[FEN "8/8/8/2p5/1pp5/brpp4/qpprpK1P/1nkbn3 w - - 0 1"]
[PlyCount "31"]

1. Kxe1 Qa1 2. h3 Qa2 3. h4 Qa1 4. h5 Qa2 5. h6 Qa1 6. h7 Qa2 7. h8=N Qa1 8.
Nf7 Qa2 9. Nd8 Qa1 10. Ne6 Qa2 11. Nxc5 Qa1 12. Ne4 Qa2 13. Nd6 Qa1 14. Nxc4
Qa2 15. Na5 Qa1 16. Nxb3# * [/pgn]

Thank you again, Alf.
Tuan,

alf
Site Admin
Posts: 111
Joined: Sat Feb 18, 2017 11:02 pm

Re: New bugs found related to playback buttons

Post by alf » Thu Jul 27, 2017 10:54 am

Tuan, thanks

This bug should now have been fixed in 1.0.95

--
Alf

Idochesswork
Posts: 57
Joined: Wed Mar 08, 2017 8:17 am

Re: New bugs found related to playback buttons

Post by Idochesswork » Thu Jul 27, 2017 2:17 pm

It's now so smooth now, Alf.

Cheer, Thank you,

Tuan.


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests